Danişment Köyü Nerede?

Danişment köyü, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümünün batısında yer almaktadır. İdari açıdan Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı olan köy, ilçenin batısında bulunmakta olup ilçe merkezine 17 km . uzaklıktadır. Köyün doğusunda Pekmezli köyü; batısında Kozçeşme köyü, güneyinde Bakacak köyü; kuzeyinde ise Gündoğdu köyü bulunmaktadır. Genel bir ifade ile doğu batı yönünde uzanan köyün yüzölçümü 29 km2'dir.